Általános Szerződési Feltételeink

 

A jelen Használati feltételek a Webhely önhasználatát felügyelő, jogilag kötelező érvényű feltételeket írták le. A WEBHELYRE VALÓ BEJELENTKEZÉSSEL Ön MEGFELEL A JELEN FELTÉTELEKNEK, és Ön kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Feltételek megírásának felhatalmazásával és kapacitásával. AZ OLDAL ELÉRÉSÉHEZ LEGALÁBB 18 ÉVESNEK KELL LENNIE. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELTÉTELEK ÖSSZES RENDELKEZÉSÉVEL, NE JELENTKEZZEN BE ÉS/VAGY NE HASZNÁLJA A WEBHELYET.

Ügyfél - Ügyfél

Az alábbi szolgáltatási feltételek vonatkoznak az Ügyfél és az S.N.G-Host (Scooby-Networks-Group) (OVHCloud) közötti összes üzleti kapcsolatra.

Az eltérő, egymásnak ellentmondó vagy további ügyfélszolgálati feltételek, még ha elismerik is, nem képezik a szerződés részét, kivéve, ha azok érvényességében kifejezetten megállapodnak.

Az S.N.G-Host ezúton vállalja, hogy az Ügyfélnek jogot ad a kiválasztott szolgáltatások használatára, megrendeléskor és az Ügyfél által meghatározott díj megfizetése után.

A Szolgáltatások nem irányulnak, és nem is 18 év alattiak számára szolgálnak. A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és szavatoskod arra, hogy Ön 18 éves vagy idősebb.

Ügyfél - Vállalja

Küldje el a megfelelő ügyfélazonosítási és kapcsolattartási adatokat, és időben tájékoztassa az S.N.G-Host-ot a változásokról. A megbízó kérésére igazolni kell a szolgáltatott információk bizonyosságát.

Biztonságosan tárolja az S.N.G-Host bejelentkezési adatait.

Győződjön meg arról, hogy az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatást sem közvetlenül, sem közvetve nem használják fel jogosulatlan tevékenységre, beleértve, de nem kizárólagosan, a tömeges levélküldést, a számítógépes rendszerek, a hálózat, a műveletek vagy a biztonság károsodását, valamint az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogi aktusai, az S.N.G-Host és harmadik felek jogait.

Azonnal értesítse az S.N.G-Host-ot a szolgáltatás zavaráról.

Fogadja el az S.N.G-Host által megadott erőforrás-használati adatokat, és fizessen a használati erőforrásokért az ügyfél számára létrehozott pro-forma számlának megfelelően.

Ahhoz, hogy egy hozzáértő rendszergazda tartósan karbantartson egy kölcsönző kiszolgálót, időben adja meg a szoftverfrissítéseket és -biztonságot, vagy egyedül végezze el azokat.

A hardver biztonságának biztosításához tegyen meg minden szükséges lépést.

Ügyfél - Fizetési és számlázási feltételek

A szolgáltatási díjat az Ügyfélnek készített pro-forma számla tartalmazza. A szolgáltatás előre kifizetésre van fizetve a megbeszélt időtartamra.

Az ügyfélnek legkésőbb a pro-forma számla kifizetésének határidőig fizetnie kell az S.N.G-Host-nak. Nem fizetés esetén az S.N.G-Host-nak jogában áll pótdíjat felszámítani a szolgáltatás újraélesztésért.

A szolgáltatás paramétereit az S.N.G-Host webhelye adva meg.

Az S.N.G-Host fenntartja magának a jogot, hogy a következő számlázási időszak előtt legkésőbb 1 (egy) hónappal módosítsa az árakat, erről tájékoztatja az Ügyfelet.

Az Ügyfél vállalja, hogy e-mailben értesítést és számlát kap.

Az ügyfelek megállapodnak abban, hogy 20%-os átjáródíjat fizetnek minden kifizetés után.

Ügyfél - jogok és felelősségek

Az S.N.G-Host vállalja: Legkésőbb a Szolgáltatási Feltételek 2.2.

Legkésőbb a szolgáltatás lejárta előtti 14 (tizennégy) naptári napon belül küldje el az Ügyfél által generált pro-forma számlát a szolgáltatás megújításáról.

Legkésőbb 1 (egy) naptári napon belül, hogy orvosolja a szolgáltatások hibás működését az S.N.G-Host oldalról származó csomópont hardverének vagy szoftverének meghibásodása miatt.

Az Ügyfél teljes felelősséget vállal a számukra kínált szolgáltatások érvényességére kapcsolatos viták esetén.

A Szerződés határozatlan ideig érvényes, attól a pillanattól kezdve, amikor az ügyfél megrendelést nyújt be.

A jelen feltételek hatálya alá tartozó webhelyhez való hozzáférés nem átruházható, korlátozott licencet biztosít Önnek arra, hogy kizárólag a saját személyes vagy nem kereskedelmi célú használatára használja az oldalt.

Az Ügyfél elfogadja, hogy ön nem férhet hozzá az oldalhoz, hogy hasonló vagy versenyképes weboldalt építsen.

Az ügyfélnek megvan a képessége, hogy támogatási kérelmet vagy számlázási lekérdezést küldjön az S.N.G-Host személyzetének, ezekre az első kézbesített alapon válaszolunk.

10£-os díjat kell fizetni, amennyiben az Ügyfél munkaidőn kívül támogatást igényel, és azt az elvégzett támogatás előtt ki kell fizetni.

Az S.N.G-Host szigorú levélszemét-ellenes szabályzatot vezetett be, amely ennek bármilyen megsértését jelenti, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatások felfüggesztésre kerülnek.

Az Ügyfelek teljes felelősséget vállalnak a fiókjukért, beleértve azt is, ha harmadik fél számára hozzáférést biztosítanak valaki máshoz.

Az Ügyfél kizárólagosan felelős a szolgáltatásairól.

Az Ügyfél beleegyezik, hogy ha az ilyen szolgáltatásokat bármilyen visszaélésre használja, az S.N.G-Host tájékoztatást kap, és az S.N.G-Host megszünteti/felfüggeszti

A vizsgálat során minden szolgáltatás.

Az Ügyfél kérheti, hogy a szolgáltatások megszűnését követően minden személyes adatát eltávolítsa.

Az Ügyfeleknek jogukban áll átutalni a számlájukat egy másik félnek.

S.N.G-host jogok és felelősségteljesség

Munkatársaink megérdemlik a jogot, hogy biztonságos és nem visszaélésszerű környezetben munkát végeznek. Ezért kérjük, hogy a személyzet bármelyikével szembeni káromkodás vagy visszaélés tilos.

Az S.N.G-Host csak a megrendeléstől vagy a türelmi időtől számított 7 napon belül engedélyezi a visszatérítést. Az Ügyfél jogosult az S.N.G-Host-nak a fizetési módon keresztül kapott teljes összegre.

Az olyan kiegészítő szolgáltatások, mint az extra hallgatottság, a portmódosítások és az összes többi bővítmény nem jogosultak visszatérítésre.

Az S.N.G-Host minden ügyfelet e-mailben és a weboldalon keresztül tájékoztat minden karbantartásról vagy vészhelyzeti karbantartásról.

(Hálózat)

Az S.N.G-Host fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználói tartalmat áttekintsen, és saját belátása szerint kivizsgálja és/vagy megfelelő lépéseket tegyen Ön ellen, ha megsérti az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot vagy a Feltételek bármely más rendelkezését.

Az S.N.G-Host nem vállal felelősséget semmilyen karbantartásért, kivéve, ha hardverhiba.

Egyéb

Az Ügyfél a "Szolgáltatási feltételek"


A jelen Használati feltételek a Webhely önhasználatát felügyelő, jogilag kötelező érvényű feltételeket írták le. A WEBHELYRE VALÓ BEJELENTKEZÉSSEL Ön MEGFELEL A JELEN FELTÉTELEKNEK, és Ön kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Feltételek megírásának felhatalmazásával és kapacitásával. AZ OLDAL ELÉRÉSÉHEZ LEGALÁBB 18 ÉVESNEK KELL LENNIE. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELTÉTELEK ÖSSZES RENDELKEZÉSÉVEL, NE JELENTKEZZEN BE ÉS/VAGY NE HASZNÁLJA A WEBHELYET.

Ügyfél - Ügyfél

Az alábbi szolgáltatási feltételek vonatkoznak az Ügyfél és az S.N.G-Host (Scooby-Networks-Group) (OVHCloud) közötti összes üzleti kapcsolatra.

Az eltérő, egymásnak ellentmondó vagy további ügyfélszolgálati feltételek, még ha elismerik is, nem képezik a szerződés részét, kivéve, ha azok érvényességében kifejezetten megállapodnak.

Az S.N.G-Host ezúton vállalja, hogy az Ügyfélnek jogot ad a kiválasztott szolgáltatások használatára, megrendeléskor és az Ügyfél által meghatározott díj megfizetése után.

A Szolgáltatások nem irányulnak, és nem is 18 év alattiak számára szolgálnak. A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti és szavatoskod arra, hogy Ön 18 éves vagy idősebb.

Ügyfél - Vállalja

Küldje el a megfelelő ügyfélazonosítási és kapcsolattartási adatokat, és időben tájékoztassa az S.N.G-Host-ot a változásokról. A megbízó kérésére igazolni kell a szolgáltatott információk bizonyosságát.

Biztonságosan tárolja az S.N.G-Host bejelentkezési adatait.

Győződjön meg arról, hogy az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatást sem közvetlenül, sem közvetve nem használják fel jogosulatlan tevékenységre, beleértve, de nem kizárólagosan, a tömeges levélküldést, a számítógépes rendszerek, a hálózat, a műveletek vagy a biztonság károsodását, valamint az Amerikai Egyesült Államok vonatkozó jogi aktusai, az S.N.G-Host és harmadik felek jogait.

Azonnal értesítse az S.N.G-Host-ot a szolgáltatás zavaráról.

Fogadja el az S.N.G-Host által megadott erőforrás-használati adatokat, és fizessen a használati erőforrásokért az ügyfél számára létrehozott pro-forma számlának megfelelően.

Ahhoz, hogy egy hozzáértő rendszergazda tartósan karbantartson egy kölcsönző kiszolgálót, időben adja meg a szoftverfrissítéseket és -biztonságot, vagy egyedül végezze el azokat.

A hardver biztonságának biztosításához tegyen meg minden szükséges lépést.

Ügyfél - Fizetési és számlázási feltételek

A szolgáltatási díjat az Ügyfélnek készített pro-forma számla tartalmazza. A szolgáltatás előre kifizetésre van fizetve a megbeszélt időtartamra.

Az ügyfélnek legkésőbb a pro-forma számla kifizetésének határidőig fizetnie kell az S.N.G-Host-nak. Nem fizetés esetén az S.N.G-Host-nak jogában áll pótdíjat felszámítani a szolgáltatás újraélesztésért.

A szolgáltatás paramétereit az S.N.G-Host webhelye adva meg.

Az S.N.G-Host fenntartja magának a jogot, hogy a következő számlázási időszak előtt legkésőbb 1 (egy) hónappal módosítsa az árakat, erről tájékoztatja az Ügyfelet.

Az Ügyfél vállalja, hogy e-mailben értesítést és számlát kap.

Az ügyfelek megállapodnak abban, hogy 20%-os átjáródíjat fizetnek minden kifizetés után.

Ügyfél - jogok és felelősségek

Az S.N.G-Host vállalja: Legkésőbb a Szolgáltatási Feltételek 2.2.

Legkésőbb a szolgáltatás lejárta előtti 14 (tizennégy) naptári napon belül küldje el az Ügyfél által generált pro-forma számlát a szolgáltatás megújításáról.

Legkésőbb 1 (egy) naptári napon belül, hogy orvosolja a szolgáltatások hibás működését az S.N.G-Host oldalról származó csomópont hardverének vagy szoftverének meghibásodása miatt.

Az Ügyfél teljes felelősséget vállal a számukra kínált szolgáltatások érvényességére kapcsolatos viták esetén.

A Szerződés határozatlan ideig érvényes, attól a pillanattól kezdve, amikor az ügyfél megrendelést nyújt be.

A jelen feltételek hatálya alá tartozó webhelyhez való hozzáférés nem átruházható, korlátozott licencet biztosít Önnek arra, hogy kizárólag a saját személyes vagy nem kereskedelmi célú használatára használja az oldalt.

Az Ügyfél elfogadja, hogy ön nem férhet hozzá az oldalhoz, hogy hasonló vagy versenyképes weboldalt építsen.

Az ügyfélnek megvan a képessége, hogy támogatási kérelmet vagy számlázási lekérdezést küldjön az S.N.G-Host személyzetének, ezekre az első kézbesített alapon válaszolunk.

10£-os díjat kell fizetni, amennyiben az Ügyfél munkaidőn kívül támogatást igényel, és azt az elvégzett támogatás előtt ki kell fizetni.

Az S.N.G-Host szigorú levélszemét-ellenes szabályzatot vezetett be, amely ennek bármilyen megsértését jelenti, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatások felfüggesztésre kerülnek.

Az Ügyfelek teljes felelősséget vállalnak a fiókjukért, beleértve azt is, ha harmadik fél számára hozzáférést biztosítanak valaki máshoz.

Az Ügyfél kizárólagosan felelős a szolgáltatásairól.

Az Ügyfél beleegyezik, hogy ha az ilyen szolgáltatásokat bármilyen visszaélésre használja, az S.N.G-Host tájékoztatást kap, és az S.N.G-Host megszünteti/felfüggeszti

A vizsgálat során minden szolgáltatás.

Az Ügyfél kérheti, hogy a szolgáltatások megszűnését követően minden személyes adatát eltávolítsa.

Az Ügyfeleknek jogukban áll átutalni a számlájukat egy másik félnek.

S.N.G-host jogok és felelősségteljesség

Munkatársaink megérdemlik a jogot, hogy biztonságos és nem visszaélésszerű környezetben munkát végeznek. Ezért kérjük, hogy a személyzet bármelyikével szembeni káromkodás vagy visszaélés tilos.

Az S.N.G-Host csak a megrendeléstől vagy a türelmi időtől számított 7 napon belül engedélyezi a visszatérítést. Az Ügyfél jogosult az S.N.G-Host-nak a fizetési módon keresztül kapott teljes összegre.

Az olyan kiegészítő szolgáltatások, mint az extra hallgatottság, a portmódosítások és az összes többi bővítmény nem jogosultak visszatérítésre.

Az S.N.G-Host minden ügyfelet e-mailben és a weboldalon keresztül tájékoztat minden karbantartásról vagy vészhelyzeti karbantartásról.

(Hálózat)

Az S.N.G-Host fenntartja magának a jogot, hogy bármely Felhasználói tartalmat áttekintsen, és saját belátása szerint kivizsgálja és/vagy megfelelő lépéseket tegyen Ön ellen, ha megsérti az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot vagy a Feltételek bármely más rendelkezését.

Az S.N.G-Host nem vállal felelősséget semmilyen karbantartásért, kivéve, ha hardverhiba.

Egyéb

Az Ügyfél vállalja, hogy semmilyen közösségi médiában nem lép kapcsolatba egyetlen S.N.G-Host-rel sem.

Plesk Általános Szerződési Feltételek

Tawk.to Általános Szerződési Feltételek

WHMCS Általános Szerződési Feltételek

A Google általános szerződési feltételei

Camfrog Általános Szerződési Feltételek

PayPal Szerződési Feltételek

Szerzői jogi/védjegyinformációk. Szerzői ©. Minden jog fenntartva. A Weboldalon megjelenített védjegyek, logók és szolgáltatási védjegyek a mi tulajdonunk vagy más harmadik felek tulajdonát viselik. Ön nem használhatja ezeket a Védjegyeket a mi előzetes írásbeli beleegyezésünk vagy az ilyen harmadik fél beleegyezése nélkül, amely birtokolhatja a Védjegyeket.