Våre vilkår for tjenester

Disse bruksvilkårene beskrev de juridisk bindende vilkårene og betingelsene som fører tilsyn med din bruk av nettstedet. VED Å LOGGE INN PÅ NETTSTEDET, ER DU KOMPATIBEL MED AT DISSE VILKÅRENE, og du bekrefter at du har myndighet og kapasitet til å inngå disse vilkårene. DU BØR VÆRE MINST 18 ÅR FOR Å FÅ TILGANG TIL NETTSTEDET. HVIS DU ER UENIG I ALLE BESTEMMELSENE I DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE LOGGE INN PÅ OG/ELLER BRUKE NETTSTEDET.

Klient - Kunde

Følgende vilkår og betingelser for bruk gjelder for alle forretningsforhold mellom klienten og S.N.G-Host (Scooby-Networks-Group) (OVHCloud).

Dissens, motstridende eller ytterligere kundevilkår, selv om de er anerkjent, er ikke en del av kontrakten med mindre deres gyldighet er uttrykkelig avtalt.

S.N.G-Host forplikter seg herved til å gi Kunden rett til å bruke utvalgte tjenester, ved bestilling og ved betaling av et fast gebyr av Kunden.

Tjenestene er ikke rettet mot, eller ment for bruk av, noen under 18 år. Ved å bruke tjenestene bekrefter og garanterer du at du er 18 år eller eldre.

Klient - Påtar seg

Send inn riktig klientidentifikasjon og kontaktinformasjon og informer S.N.G-Host om endringene i tide. På anmodning fra rektor, gi bevis på sikkerheten til informasjonen gitt.

Lagre S.N.G-Host på en sikker måte med innloggingsdetaljer.

Sørg for at tjenesten som leveres til klienten ikke vil bli brukt direkte eller indirekte, for uautorisert aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, masseutsending, skade på  datasystemer, nettverk, operasjoner eller sikkerhet, samt i strid med gjeldende juridiske handlinger i USA, rettighetene til S.N.G-Host og tredjeparter.

Informer S.N.G-Host umiddelbart om tjenesteforstyrrelser.

Godta ressursbruksdata levert av S.N.G-Host og betal for bruksressurser i samsvar med pro-formafakturaen som genereres for klienten.

Hvis du vil ansette en kompetent systemansvarlig for å vedlikeholde en utleieserver permanent, gi programvareoppdateringer og sikkerhet i tide eller utføre dem på egen hånd.

Ta de nødvendige trinnene for å sikre sikkerheten til maskinvaren.

Klient - Betalings-  og faktureringsvilkår

Servicegebyret er angitt i pro-forma fakturaen klargjort for Klienten. Tjenesten betales på forhånd for avtalt tidsperiode.

Kunden må betale til S.N.G-Host senest fristen som er angitt for betaling av pro-formafaktura. Ved manglende betaling har S.N.G-Host rett til å påføre et tilleggsgebyr for reanimation av tjenesten.

Tjenesteparametere er angitt på S.N.G-Host-webområdet.

S.N.G-Host forbeholder seg retten til å endre priser, og informerer kunden om dette, senest 1 (en) måned før neste faktureringsperiode.

Kunden samtykker i å motta meldinger og fakturaer via e-post.

Klienter samtykker i å betale en 20% gateway avgift på eventuelle betalinger.

Klient - rettigheter og ansvar

S.N.G-Host påtar seg: Ikke senere enn innen 3 (tre) virkedager fra datoen vilkårene for bruk 2.2 artikkeloppfyllelse for å gi Kunden rett til å bruke de bestilte tjenestene for en betalt periode, eller hvis tjenesten ikke leveres direkte av S.N.G-Host prosessordre.

Ikke senere enn innen 14 (fjorten) kalenderdager før utløpet av tjenesten, kan du sende klienten generert pro-forma faktura for fornyelse av tjenesten.

Ikke senere enn innen 1 (en) kalenderdag for å rette opp tjenester feil på grunn av svikt i noden maskinvare eller programvare fra S.N.G-Host side.

Kunden påtar seg fullt ansvar i tilfelle tvister om gyldigheten av tjenester som tilbys til dem.

Kontrakten er gyldig på ubestemt tid, med virkning fra det øyeblikket klienten sender inn en ordre.

Tilgang til nettstedet underlagt disse vilkårene S.N.G-Host gir deg ikke-overførbar, begrenset lisens til å få tilgang til nettstedet utelukkende for din egen personlige eller ikke-kommersielle bruk.

Kunden samtykker i at  du ikke skal få tilgang til nettstedet for å bygge et lignende eller konkurransedyktig nettsted.

Kunden har muligheten til å sende S.N.G-Host Staff en støtteforespørsel eller en faktureringsspørring disse vil bli besvart etter førstemann til mandag.

Et gebyr på £ 10 vil bli brukt dersom Kunden krever ut av timer støtte og må betales før noen støtte utføres

S.N.G-Host har en streng anti-spam-policy som ethvert brudd på dette vil bety at tjenestene dine kan bli suspendert.

Kundene tar fullt ansvar for sin konto dette inkluderer hvis de gir tredjeparts tilgang til noen andre.

Kunden er eneansvarlig for å gjøre noen sikkerhetskopier av sine tjenester.

Kunden samtykker i at hvis de bruker slike tjenester for misbruk vil S.N.G-Host bli informert og S.N.G-Host skal avslutte/suspendere

Eventuelle tjenester mens en etterforskning finner sted.

Kunden kan be om å få alle sine personopplysninger fjernet etter at tjenestene har opphørt.

Klientene har rett til å overføre kontoen sin til en annen part.

S.N.G-Vertsrettigheter og ansvarsrettigheter

Våre ansatte fortjener retten til å jobbe i et trygt og ikke-fornærmende miljø. Som sådan minner vi deg om at banning eller fornærmelse mot noen av våre ansatte er forbudt.

S.N.G-Host tillater bare refusjon innen 7 dager fra bestilling, eller avkjølingsperiode. Kunden har rett til hele beløpet som ble gitt til S.N.G-Host via deres betalingsmåte.

Tilleggstjenester som ekstra lyttere, portendringer og alle andre tillegg er ikke kvalifisert for refusjon.

S.N.G-Host vil informere alle klienter via e-post og via nettsiden om vedlikehold eller nødvedlikehold.

(Nettverk)

S.N.G-Host forbeholder seg retten til å gjennomgå brukerinnhold, og å undersøke og/eller iverksette nødvendige tiltak mot deg etter eget skjønn hvis du bryter retningslinjene for akseptabel bruk eller andre bestemmelser i vilkårene.

S.N.G-Host er ikke ansvarlig for vedlikehold med mindre det er en maskinvarefeil.

Diverse

Kunden samtykker i å ikke kontakte noen S.N.G-Host på sosiale medier.

Plesk Vilkår for tjenester

Tawk.to vilkår for tjenester

WHMCS Vilkår for tjenester

Googles vilkår for tjenester

Camfrog Vilkår for tjenester

PayPal vilkårene for avtaler

Informasjon om opphavsrett/varemerker. Opphavsrett ©. Alle rettigheter reservert. Alle varemerker, logoer og servicemerker som vises på nettstedet er vår eiendom eller eiendommen til andre tredjeparter. Du har ikke lov til å bruke disse merkene uten vårt skriftlige samtykke eller samtykke fra en slik tredjepart som kan eie merkene.