Portal clienți Terms Of Service

Termenii serviciilor noastre

Acești Termeni de utilizare descriu termenii și condițiile obligatorii din punct de vedere juridic care supraveghează utilizarea Site-ului de către dumneavoastră. PRIN LOGAREA PE SITE, RESPECTAȚI FAPTUL CĂ ACEȘTI TERMENI ȘI DECLARAȚI că aveți autoritatea și capacitatea de a intra în acești Termeni. TREBUIE SĂ AVEȚI CEL PUȚIN 18 ANI PENTRU A ACCESA SITE-UL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOATE PREVEDERILE ACESTOR TERMENI, NU VĂ CONECTAȚI ȘI/SAU NU UTILIZAȚI SITE-UL.

Client - Customer

Următorii termeni și condiții de furnizare a serviciilor se aplică tuturor relațiilor de afaceri dintre Client și S.N.G-Host (Scooby-Networks-Group) (OVHCloud).

Clauzele de serviciu divergente, contradictorii sau suplimentare ale clienților, chiar dacă sunt recunoscute, nu fac parte din contract, cu excepția cazului în care valabilitatea lor este convenită în mod expres.

S.N.G-Host se angajeaza prin prezenta sa acorde Clientului dreptul de a utiliza serviciile alese, la comanda si la plata unei taxe fixe de catre Client.

Serviciile nu sunt orientate către persoane cu vârsta sub 18 ani și nici nu sunt destinate utilizării de către aceasta. Prin utilizarea Serviciilor, declarați și garantați că aveți vârsta de 18 ani sau mai mult.

Client - Se angajează

Trimiteți datele corecte de identificare și de contact ale clientului și informați S.N.G-Host cu privire la modificările sale în timp util. La cererea comitentului, să facă dovada certitudinii informațiilor furnizate.

Magazinul securizat S.N.G-Host a furnizat detalii de conectare.

Asigurați-vă că serviciul furnizat Clientului nu va fi utilizat direct sau indirect, pentru activități neautorizate, inclusiv, dar fără a se limita la, trimiterea de corespondență în masă, deteriorarea sistemelor informatice, a rețelei, a operațiunilor sau a securității, precum și cu încălcarea actelor juridice aplicabile din Statele Unite ale Americii,  a drepturilor S.N.G-Host și ale terților.

Informați imediat S.N.G-Host despre întreruperile serviciului.

Acceptați datele de utilizare a resurselor furnizate de S.N.G-Host și plătiți resursele de utilizare în conformitate cu factura pro-forma generată pentru Client.

Pentru a angaja un administrator de sistem competent pentru a menține permanent un server de închiriere, să furnizeze actualizări de software în timp util și de securitate, sau să le efectueze pe cont propriu.

Luați măsurile necesare pentru a asigura securitatea hardware-ului.

Client - Conditii de  plata si facturare

Taxa de service este indicată în factura pro-forma pregătită pentru Client. Serviciul este plătit în avans pentru perioada de timp convenită.

Clientul trebuie să plătească către S.N.G-Host nu mai târziu de termenul stabilit pentru plata facturii pro-forma. În caz de neplată, S.N.G-Host are dreptul de a aplica o taxă suplimentară pentru reanimarea serviciului.

Parametrii serviciului sunt specificați în site-ul Web S.N.G-Host.

S.N.G-Host își rezervă dreptul de a modifica tarifele, informând Clientul cu privire la aceasta, nu mai târziu de 1 (o) lună înainte de următoarea perioadă de facturare.

Clientul este de acord să primească notificări și facturi prin e-mail.

Clienții sunt de acord să plătească o taxă de gateway de 20% pentru orice plată.

Client - drepturi si responsabilitati

S.N.G-Host angajeaza: Nu mai tarziu in termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data indeplinirii termenilor de serviciu 2.2 pentru a da Clientului dreptul de a utiliza serviciile comandate pentru o perioada platita sau daca serviciul nu este furnizat direct de catre S.N.G-Host.

Nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile calendaristice înainte de expirarea serviciului, trimite clientului generat factura pro-forma pentru reînnoirea serviciului.

Nu mai târziu de 1 (o) zi calendaristică pentru a remedia defecțiunile serviciilor din cauza defectării hardware-ului nodului sau a software-ului din partea S.N.G-Host.

Clientul isi asuma intreaga responsabilitate in cazul unor litigii privind valabilitatea serviciilor care le sunt oferite.

Contractul este valabil pe o perioadă nedeterminată, cu efect din momentul în care clientul depune o comandă.

Accesul la site-ul care face obiectul acestor termeni S.N.G-Host vă acordă o licență limitată și netransferabilă pentru a accesa site-ul numai pentru uz personal sau necomercial.

Clientul este de acord că  nu veți accesa site-ul pentru a construi un site web similar sau competitiv.

Clientul are capacitatea de a trimite S.N.G-Host Staff o cerere de asistență sau o interogare de facturare acestea vor fi răspuns pe o bază primul venit primul servit

O taxă de 10 £ va fi aplicată în cazul în care Clientul are nevoie de sprijin în afara orelor și trebuie plătită înainte de orice sprijin efectuat

S.N.G-Host are o politică strictă anti-spam orice încălcare a acestui lucru va însemna că serviciile dumneavoastră pot fi suspendate.

Clienții își asumă întreaga responsabilitate pentru contul lor, inclusiv în cazul în care oferă acces unei terțe părți la altcineva.

Clientul este singurul responsabil pentru efectuarea oricăror copii de rezervă ale serviciilor lor.

Clientul este de acord dacă utilizează astfel de servicii pentru orice utilizare abuzivă S.N.G-Host va fi informată, iar S.N.G-Host va rezilia/suspenda

Orice servicii în timp ce are loc o anchetă.

Clientul poate solicita eliminarea tuturor datelor cu caracter personal după încetarea serviciilor.

Clienții au dreptul de a-și transfera contul către o altă parte.

Drepturile și responsabilitățile S.N.G-Host

Personalul nostru merită dreptul de a lucra într-un mediu sigur și neabuz. Ca atare, vă reamintim că înjurăturile sau abuzurile față de oricare dintre personalul nostru sunt interzise.

S.N.G-Host permite rambursări numai în termen de 7 zile de la comandă sau perioada de răcire. Clientul are dreptul la întreaga sumă care a fost dată S.N.G-Host prin metoda lor de plată.

Serviciile add-on, ar fi listenările suplimentare, modificările porturilor și toate celelalte programe de completare, nu sunt eligibile pentru rambursare.

S.N.G-Host va informa toți clienții prin e-mail și prin intermediul site-ului cu privire la orice întreținere sau întreținere de urgență.

(Rețea)

S.N.G-Host își rezervă dreptul de a revizui orice conținut al Utilizatorului și de a investiga și/sau de a lua măsurile corespunzătoare împotriva dumneavoastră, la discreția noastră, dacă încălcați Politica de utilizare acceptabilă sau orice altă prevedere a Termenilor.

S.N.G-Host nu sunt răspunzători pentru nicio întreținere decât dacă este o eroare hardware.

Diverse

Clientul este de acord să nu contacteze nicio gazdă S.N.G pe nicio aplicație social media.

Termeni și condiții Plesk

Tawk.to Termenii serviciilor

Termeni și servicii WHMCS

Termeni și condiții Google

Termenii și condițiile Camfrog

PayPal Termenii acordurilor

Informații privind drepturile de autor/mărcile comerciale. © drepturilor de autor. Toate drepturile rezervate. Toate mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii afișate pe Site sunt proprietatea noastră sau proprietatea altor terțe părți. Nu vi se permite să utilizați aceste Mărci fără acordul nostru scris prealabil sau fără consimțământul unei terțe părți care poate deține Mărcile.